Produkter & Lösningar

EcoGuard erbjuder produkter, lösningar och öppna system för IMD och temperaturmätning. Vår utvecklingsavdelning säkerställer att vi är i teknikens framkant vad gäller mätning.

Temperaturmätning

Temperaturmätning i varje lägenhet hjälper dig att få bättre kunskap om fastigheten och förstå vilka åtgärder du ska prioritera för energioptimering. Ärendehantering blir också effektivare och du kan säkerställa att varje lägenhet får utlovad temperatur, 20-21°C. Andra positiva effekter är att du enkelt kan identifiera felaktigheter i värme- och ventilationssystemet.

Produkter

IMD - Individuell mätning och debitering

Vid införande av IMD, individuell mätning och debitering av el kan förbrukningen minska med upp till 25 procent och vid införande av varmvattenmätning upp till 40 %. Individuell mätning är rättvist, hållbart och ger lägre kostnader för både fastighetsägare och boende. En framtidssäker investering.

Produkter 

Trådlös mätning

Vårt trådlösa system har lång räckvidd, 50 meter, det minskar antalet fasta installationer och därmed också installationskostnaden. Det gör mätsystemet bäst för befintlig fastighet där det inte är förberett för tråddragning till lägenhet. Presentation av mätdata sker i vår molntjänst CURVES.

Tråddragen mätning

Moderna fastigheter kan ofta vara byggda så att trådlösa radiosystem fungerar mindre effektivt, då är ett tråddraget mätsystem att föredra. Om man planerar för tråddragning redan vid projekteringen så får man bäst kostnadseffektivitet. Våra tråddragna M-Bus-mätare kommunicerar via internet till vår molntjänst CURVES, där presentation och analys sker.

019-25 21 00
info@ecoguard.se