"Det är Plug and Play"

Signalisten

Vi får din individuella mätning att fungera

– Det är Plug and Play – systemet fungerar på en gång”.
Installationen av EcoGuards system går alltid otroligt smidigt, det fungerar på en gång, säger Anders Carlsson, energi- och miljöansvarig på Signalisten. Signalisten i Solna mäter innetemperaturen i större delen av sina lägenheter, ca 3 700 stycken.

– Syftet är att få bättre kontroll över temperaturen under uppvärmningssäsongen. Då kan vi styra värmetillförseln så att våra boende får ett bättre och jämnare inomhusklimat, förklarar Anders Carlsson. Det handlar både om att höja och sänka värmen utifrån behov. – Förmodligen medför det en besparing i energianvändningen. Men den stora vinsten är ett gott inneklimat till våra kunder och en minskad arbetsbelastning på våra bovärdar, kundtjänst och driftstekniker.

– Även driftspersonalen har jättestor nytta av CURVES, både på webben och mobilt. Vi har låtit EcoGuard lägga in alla våra fastigheter i 3D i visualiseringsverktyget i CURVES. Det gör det väldigt lätt för oss att lokalisera problemlägenheter, säger Anders.

Signalisten kan tidigt se om det är något problem med värmen i en lägenhet. Uppgifterna är också ett väldigt bra diskussionsunderlag för kundtjänst, bovärdar och andra som har kontakter med de boende. Hans Rosenberg arbetar i kundtjänst efter många år på olika platser inom Signalisten. Han använder ofta CURVES i kontakten med hyresgästerna.

Det går att använda uppgifterna i CURVES vid injusteringen men det gör inte Signalisten eftersom de valt att köpa in injustering utifrån.
– Däremot kan vi med hjälp att CURVES säkerställa att injusteringen är väl utförd, det finns en bra kontrollfunktion för det, säger Korosh Saidi, driftsingenjör.

Resultat:

  • Tydligt diskussionsunderlag i kommunikation med kund
  • Intuitivt och pedagogiskt verktyg, lätt att lära sig
  • Tidig indikation på avvikelser i lägenhetstemperatur
  • Nöjdare och gladare kunder
  • Optimerad temperatur i trappuppgångar, sänkt den med 4–5 grader
  • Säkerställa att injustering är väl utförd

019-25 21 00
info@ecoguard.se