Signalisten

Allmännyttiga bostadsstiftelsen Signalisten i Solna utanför Stockholm sätter löpande in trådlös temperaturmätning i nästan hela sitt lägenhetsbestånd.

”Det är ’Plug and Play’ – systemet fungerar på en gång”

–Installationen av EcoGuards system går alltid otroligt smidigt, det fungerar på en gång, säger Anders Carlsson, energi- och miljöansvarig på Signalisten.

Signalisten i Solna mäter innetemperaturen i större delen av sina lägenheter, ca 3 700 stycken.

–Syftet är att få bättre kontroll över inomhustemperaturen under uppvärmningssäsongen. Då kan vi styra värmetillförseln så att våra boende får ett bättre och jämnare inomhusklimat, förklarar Anders Carlsson.

Anders poängterar att det handlar både om att höja och sänka värmen utifrån behov.

–Förmodligen medför det om en besparing i energianvändningen.
Men den stora vinsten är ett gott inneklimat till våra kunder och en minskad arbetsbelastning på våra bovärdar, kundtjänstpersonal och driftstekniker.

Avvikelser upptäcks

En batteridriven givare placeras i varje lägenhet. Den skickar trådlöst mätdata via en centralenhet till programmet CURVES som uppdaterar temperaturen varje kvart. CURVES tillgängliggör mätdatan på ett lättfattligt och intuitivt sätt. Alla data sparas på ett mycket säkert sätt på EcoGuards egna servrar. Temperaturuppgifterna går alltså att se både nära realtid och historiskt.

–I hallen möts luften från alla andra rum. Därför är hallen representativ för temperaturen i hela lägenheten. Vi har mätt och det skiljer som mest en halv grad mellan rummen, ofta mycket mindre, säger Anders.

Förenklar kundkontakt

Signalisten kan tidigt se om det är något problem med värmen i en lägenhet. Uppgifterna är också ett väldigt bra diskussionsunderlag för kundtjänstpersonal, bovärdar och andra som har kontakter med de boende.

Hans Rosenberg arbetar i kundtjänst efter många år på olika platser inom Signalisten. Han använder ofta CURVES i kontakten med hyresgästerna:

–Jag tycker att CURVES är ett väldigt bra hjälpmedel. Det är enkelt för mig att reda ut vilken temperatur som egentligen gäller, det kan vara stor skillnad på upplevd och faktisk temperatur. När vår kund får veta den avlästa temperaturen kan vi ofta tillsammans resonera oss fram till en lösning och förbättring, berättar Hans.

Snabbare åtgärder

Servicepersonalen slipper åka på lika många utryckningar som tidigare. Men när de väl åker kan de ofta åtgärda problemet snabbare än förut.

–Vi ser på en gång om det är för kallt. Då kan vi snabbt vara på plats och hjälpa till. Bovärden har ett formulär som vi kallar ”Värmelappen” och som innehåller instruktioner och rutiner för felanmälan. För kalla lägenheter kan ha massor av orsaker.

–Med hjälp av värmelappen är det lätt att checka av och avskriva det som inte är problemet och på så sätt komma fram till rätt åtgärd, säger Anders.

Enkel installation

–Installationen fungerar alltid otroligt smidigt. Vi skickar en beställning via HBV.  EcoGuards folk sköter allt annat. Det är väldigt sällan några problem med tekniken, lite som ’plug and play’, allt fungerar på en gång.

Anders berättar att det är en fördel att passa på vid ROT, men att Signalisten gör detta på som standard, oavsett om renovering är planerad eller inte.

Visualisering tydliggör

–Även driftspersonalen har jättestor nytta av CURVES, både på webben och mobilt. Vi har låtit EcoGuard lägga in alla våra fastigheter i 3D i visualiseringsverktyget i CURVES. Det gör det väldigt lätt för oss att lokalisera problemlägenheter, säger Anders.

Visualiseringsverktyget visar i tydliga färger om det är för kallt eller för varmt i olika delar av huset, baserat på information från givarna. Driftspersonalen kan titta på hur värmen fördelar sig. Värmefördelningen räcker i områden där flera byggnader ligger i rad och är anslutna till samma värmesystem. Även visualiseringsverktyget kan visa om husväggar eller stammar som är felaktigt injusterade.

Injustering och styrning

Det går att använda uppgifterna i CURVES vid injusteringen men det gör inte Signalisten eftersom de valt att köpa in injustering utifrån.

–Däremot kan vi med hjälp att CURVES säkerställa att injusteringen är väl utförd, det finns en bra kontrollfunktion för det, säger Korosh Saidi, driftsingenjör.

Korosh och hans team har nyligen påbörjat ett testprojekt som går ut på att styra värmekurvan på inomhustemperaturen.

–Det är mycket som referensgivare utomhus inte kan påverka, som vind, fukt, solinstrålning etc. Jag tror det kan bli riktigt bra, det ska bli spännande att utvärdera resultatet, säger Korosh.

Förbättringar

–Tempmätning ger oss nöjdare kunder och personalen tycker det är jättebra. Vi har kunnat sänka övertemperaturen i hela områden samt höjt där det varit för kallt, säger Anders Carlsson.

Signalisten driver projektet Energijakten som syftar till förbättringar och ökad medvetenhet kring energifrågor. Det är en intern tävling där personalen får föreslå idéer som leder till minskad energianvändning eller andra förbättringar.

–Vi fick in ett jättebra förslag som rör temperaturen i våra trappuppgångar. Eftersom alla fastigheter redan är uppkopplade och har en centralenhet var det enkelt att bara sätta dit sensorer och börja mäta. Det visade sig att vi hade onödigt hög temperatur i trappuppgångarna, så nu har vi sänkt den med 4–5 grader.

Kommersiella lokaler vid behov

Signalisten sätter även in mätutrustning i kommersiella lokaler.

–Men det gör vi bara vid speciella behov. Om en hyresgäst i en butik eller ett kontor upplever att temperaturen är fel kan vi sätta in mätare. Men det stora behovet och fokus ligger på våra hyreslägenheter, avslutar Anders Carlsson.

Vi får din individuella mätning att fungera

Anders Carlsson, energi- och miljöansvarig

Fördelar Signalistens kundtjänst:

  • Tydligt diskussionsunderlag i kommunikation med kund
  • Intuitivt och pedagogiskt verktyg, lätt att lära sig
  • Tidig indikation på avvikelser i lägenhetstemperatur
  • Nöjdare och gladare kunder

Vill du veta mer?


Kontakta:
Per Ernedal
Mobil: 073-519 44 00
E-post: per.ernedal@ecoguard.se

Kontakt

019-25 21 00
info@ecoguard.se

Om EcoGuard

EcoGuard ger fastighetsägare och hyresgäster förståelse och kontroll över sin energianvändning. Våra lösningar gör det enkelt att samla in och visualisera el-, energianvändning, vattenförbrukning och temperaturer.