Willhem

EcoGuard har levererat CURVES och mätutrustning till Willhems spetsprojekt Tänkande huset. Tänkande huset är en fastighet byggd 1956 där smart teknik som moderna IT- och energilösningar används i hög omfattning.  Fastighetsägaren Willhem presenterade sitt projekt på politikerveckan i Almedalen i somras.

Går egen väg

Moderna IT- och energilösningar är vanliga i nybyggnation.

-Vi på Willhem ville gå vår egen väg och undersöka hur smart teknik kan förbättra befintlig bebyggelse. Där är behovet av energieffektivisering och förbättrad boendemiljö ofta ännu större än i nybyggnation, säger Ingela Oscarsson.

Det handlar bland annat om egenproducerad el med hjälp av solceller. Willhem har satsat på LED-belysning och energisnål utrustning generellt.

-Vi har kunnat minska husets nettoförbrukning markant, trots att huset utrustats med fler elektroniska prylar som till exempel trapphusdisplayer och passersystem, berättar Ingela.

Styr på mätdata

EcoGuards utrustning används för insamling av mätdata för inomhustemperatur i alla lägenheter i det tänkande huset.

Inomhustemperaturen är sammankopplad med fastighetens styrsystem. Att styra efter det ger en jämnare temperatur i lägenheterna.

Fastigheterna kan styras på distans. -Det gör att våra anställda kan fokusera på annat, som att höja servicenivån för våra kunder.

Visualiserar tempfördelning

Dessutom kan Willhem via en 3D-bild i CURVES få en översikt av temperaturfördelningen i huset.

-Det ger oss en ökad förståelse på hur värme fördelas i huset och var eventuella åtgärder behöver sättas in, berättar Ingela.

Ingela berättar att man redan ser energibesparingar och minskade förvaltningskostnader, trots att systemet inte varit i drift många månader.

Hållbart boende

Willhem hade även bjudit in boende i fastigheten som berättade om
hur det fungerade ur deras aspekt. Det handlade bland annat om larm, passage och ett system för bokning av tvättstuga och ärendehantering i en app för mobil användning, något som uppfattades som positivt och smidigt.

-Men den största vinsten är att vi kan erbjuda ett boende som är
hållbart ur så väl ekonomisk som ekologisk och social aspekt, säger Ingela.

Vi får din individuella mätning att fungera

Ingela Oscarsson, Willhem

Det här gjorde vi...

  • Installation av temperaturgivare i varje lägenhet
  • CURVES för mätninsamling och visualisering
  • Integration med styrsystem för styrning på innetemperatur

Vill du veta mer?


Kontakta:
Magnus Berbres
Mobil: 072-173 07 55
E-post: magnus.berbres@ecoguard.se

André Mattsson
Mobil: 070-865 62 42
E-post: andre.mattsson@ecoguard.se

Kontakt

019-25 21 00
info@ecoguard.se

Om EcoGuard

EcoGuard ger fastighetsägare och hyresgäster förståelse och kontroll över sin energianvändning. Våra lösningar gör det enkelt att samla in och visualisera el-, energianvändning, vattenförbrukning och temperaturer.