Få bättre koll på fastighetens energianvändning med CURVES

Med CURVES underlättar du arbetet med avvikelser och uppföljningar. Du får total överblick och det blir helt enkelt enklare att få full kontroll på fastighetens energianvändning.

Samla in mätvärden från din undermätning och ditt energibolag

CURVES är ett kraftfullt mätinsamlingssystem för presentation och analys av mätdata från fastigheter och energibolag. CURVES har stöd för att samla in mätvärden från EcoGuards trådlösa IMD-system och från system med M-Bus-kommunikation. Samla också in mätdata från ditt energibolag så får du all din mätdata samlad på ett ställe.

Mätning

Mäta

Analysera

Analysera

Styra

Styra

Debitera

Debitera

Mätinsamlingssystem CURVES

Säkerställ jämn inomhustemperatur

Tempmätning i varje lägenhet hjälper dig att göra en snabb kontroll av inomhustemperatur vid klagomål och ärendehantering. Du kan säkerställa att varje lägenhet får utlovad temperatur, 20-21°C. Andra positiva effekter är att du enkelt kan hitta fel i värme- och ventilationssystemet.

Temperaturmätning med CURVES.

Individuell temperaturmätning

Hitta varma och kalla lägenheter

Använd CURVES för att identifiera vilka lägenheter och lokaler som är kalla och varma. Med 3D-visualisering blir det tydligt och enkelt.

Individuell temperaturmätning

Jämn temperatur

CURVES visar genomsnittstemp för byggnad, våningsplan och uppgång. Gör egen analys och jämför lägenheter och byggnader.

Individuell temperaturmätning

Områdeskartor och planritningar

Med funktion för bilder kan du t.ex lägga in områdeskartor och få överblick på flera fastigheter samtidigt, eller lägga in planritningar över stora lokaler.

Individuell temperaturmätning

Framledningskurva

Med rörtempgivare installerad kan du av CURVES få en rekommenderar optimal framledningskurva.

Individuell temperaturmätning

Integration med styrsystem

De temperaturvärden man önskar få till styrsystemet konfigureras på enkelt sätt i systemet, t.ex. bestäms värden för medel-, min- och maxtemperatur.

Individuell temperaturmätning

Ärendehantering

Ärendehantering blir effektivare då kundtjänst kan lösa många klagomål direkt på telefon med hyresgästen. Våra kunder ser att nöjdkundindex NKI höjs med tempmätning.

IMD-förbrukningsmätning

Välj mellan ett flertal vyer som presenterar grupperingar, medelvärden och annan förbrukningsdata precis som du vill ha den. Debitering sker enkelt och effektivt. CURVES kan knytas samman med och leverera debiteringsdata till de flesta ekonomisystem.

Individuell mätning och debitering av varmvatten

Låt hyresgästen logga in

För att den boende ska kunna påverka sin egna energikonsumtion krävs bättre förståelse. Via hyresavin får hyresgästen information om konsumtion och kostnader, men kan också välja att logga in i CURVES Insight på webben. Den boende kan också få information på digital anslagstavla om sådan finns i huset.

Individuell mätning i fastigheter

CURVES har stöd för hårdvara

Förutom att CURVES har stöd för att samla in EcoGuard mätsystem, så finns stöd för Elvaco CMe2100, Elvaco CMe3100, Aptus IMD och Lund Science temp-system.

Individuell mätning i fastigheter

CURVES har stöd för kommunikation

CURVES har stöd för att samla in mätdata i formaten standard M-Bus mätsystem t.ex. Piigab, Westermo och formatet JSON.  Om du önskar skicka mätdata i något helt annat format så har vi möjlighet att lägga till specifika formatkonverterare.

Individuell mätning i fastigheter

Kontakt

019-25 21 00
info@ecoguard.se

Om EcoGuard

EcoGuard ger fastighetsägare och hyresgäster förståelse och kontroll över sin energianvändning. Våra lösningar gör det enkelt att samla in och visualisera el-, energianvändning, vattenförbrukning och temperaturer.