Gemensam el är rättvist, hållbart och ekonomiskt

Vi har lösningarna för gemensam el, IMD för fördelning av vattenförbrukning samt laddplatser för elbilar. Att ge de boende möjlighet att betala för sin egen förbrukning av vatten och el är en självklar och viktig åtgärd för en fastighetsägare med långsiktiga hållbarhetsmål. Med individuell mätning och debitering får du som fastighetsägare kontroll på dina kostnader.

Fördelar med gemensam el:

  • Det är ekonomiskt, hyresgästen får insikt och kan styra sin förbrukning och där med sina egna kostnader.
  • Ökar medvetenheten om sin egen förbrukning.
  • Var och en betalar för sin egen förbrukning.
  • Tar bort fasta och rörliga kostnader för privata elabonnemang.
  • Gemensam el för BRF:er ger medlemmarna i föreningen är en stor fördel då man enbart betalar för ett elabonnemang
  • Gemensam El är en förutsättning för att föreningen ska kunna köra solcellsel. Elen måste förbrukas av föreningens egna lägenheter.

Vårt analys- och rapporteringsverktyg, Curves

Med Curves kan föreningen få en tydlig bild över medlemmarnas förbrukning . Debiteringen blir rättvis och uppmuntrar de boende att aktivt arbeta med sin egen förbrukning. och debitera kostnaderna. Vi kan skicka debiteringsfiler till ert fastighetssystem för att fördela de boendes förbrukningskostnader.

Med vår app kan de boende övervaka sin egen förbrukning av el, vatten, värme och luftfuktighet och mycket mer, när som helst under dygnet. Appen fungerar lika bra på en iPhone som en Android telefon.

Läs mer här

Curves
IMD
Inomhusklimat