Kommunala fastighetsbolag

Vi har många kommunala fastighetsbolag som kunder. Ofta har dessa bolag högt uppsatta miljömål och ser mätning och digitalisering som en självklarhet för att bli mer energieffektiva. Samtidigt är lönsamhet en viktig parameter vid investeringar i de kommunalägda fastigheterna.

Sveriges allmännyttiga bostadsbolag

EcoGuard är HBVs första hands val som leverantör av tjänsterna kring mätning och digitalisering av mätdata i fastigheter. Vi har varit leverantör till Sveriges allmännyttiga bostadsbolag under 15 år. Temperaturmätning i fastigheter som är kopplade mot styr och regler för att styra framledningstemperaturer är en av de funktioner som de flesta insett är en energibesparande funktion.

Med skenande elpriser, ökade material kostnader p.g.a. världsläget, ökade driftskostnader och ökade hyreskostnader är det svårt att hitta balans i kostnaderna. Det enda vi kan påverka just nu är driftskostnader. Att debitera för faktisk kostnad är en viktig del i detta arbete med att finna lösningar och där spelar IMD en otroligt viktigt roll för oss.

Varmvattenmätning har visat sig vara en stor vinstframgång. Detta är idag en ovillkorad standard vid nyproduktion och är ett lagkrav sedan 2022. Sker även vid ROT-projekt som stamrenoveringar, även här är det lagkrav att implementera varmvattenmätning.

Kundreferens

Gavlegårdarna

”Historiskt sätt har vi haft ojämna temperaturer i många av våra lägenheter, vilket resulterat i onödigt höga uppvärmningskostnader. Med EcoGuards trådlösa system för tempmätning i kombination med Curves har vi ett kostnadseffektivt verktyg för att optimera våra hus.”
-Håkan Wesström, Energicontroller på Gavlegårdarna.

Läs mer här

Curves
IMD

Inomhusklimat