Energieffektivisering för Kommunala Fastighetsbolag

Vi på EcoGuard är stolta över att tjäna många kommunala fastighetsbolag som kunder. Dessa organisationer, som har ambitiösa miljömål, inser vikten av mätning och digitalisering för att uppnå energieffektivisering. Samtidigt är lönsamhet en avgörande faktor när investeringar görs i fastigheter som ägs av kommunen.

Sveriges allmännyttiga bostadsbolag

EcoGuard är HBVs förstahands val som leverantör av tjänsterna kring mätning och digitalisering av mätdata i fastigheter. Vi har haft förmånen att vara leverantör till Sveriges allmännyttiga bostadsbolag i 15 år.
Temperaturmätning i fastigheter som är kopplade mot styr- och reglersystem för att styra framledningstemperaturer är en av de funktioner som de flesta insett är en energibesparande funktion.

I en tid med stigande elpriser, ökande materialkostnader grund av globala omständigheter samt ökande drifts- och hyreskostnader, är det utmanande att bibehålla en kostnadsbalans. För närvarande är den enda faktor vi kan påverka driftskostnaderna. Att debitera för faktisk konsumtion är avgörande i vårt arbete med att hitta lösningar, och här spelar Individuell Mätning och Debitering (IMD) en extremt viktig roll.

Varmvattenmätning: En noterbar framgång

Varmvattenmätning har visat sig vara en betydande framgång. Detta är idag en ovillkorad standard vid nyproduktion och är ett lagkrav sedan 2022. Detta sker även vid ROT-projekt som stamrenoveringar, även här är det lagkrav att implementera varmvattenmätning.

EcoGuard förblir dedikerade till att samarbeta med kommunala fastighetsbolag och leverera avancerade lösningar som främjar energieffektivisering och stödjer miljömålen. Kontakta oss för att utforska hur vi kan förbättra energieffektiviteten för era fastigheter.

Kundreferens

Gavlegårdarna

”Historiskt sätt har vi haft ojämna temperaturer i många av våra lägenheter, vilket resulterat i onödigt höga uppvärmningskostnader. Med EcoGuards trådlösa system för tempmätning i kombination med Curves har vi ett kostnadseffektivt verktyg för att optimera våra hus.”
-Håkan Wesström, Energicontroller på Gavlegårdarna.

Läs mer här

Curves
IMD
Inomhusklimat