Installationstjänster

Inget mätinstallationsuppdrag är det andra likt, därför vi har väl utarbetade processer för att hålla hög kvalité i alla typer av projekt. Vår gedigna teknikkunskap i kombination med mångårig erfarenhet av individuell mätning gör att du som kund kan känna en stor trygghet då du anlitar oss.

Vår erfarenhet sträcker sig över både små som stora entreprenader inom fastighetsbestånden runt om i hela Sverige. Våra installatörer/tekniker reser runt i hela landet och hjälper våra kunder med bland annat temp, vatten, elinstallationer och helt enkelt det mesta som innefattar mätinsamling i vår bransch.

Våra kunder ser verkligen nyttan av våra erfarna resande installatörer som i många fall har jobbat med samma uppdrag i upp till 10 år. Vi har med andra ord sett det mesta och hanterar eventuella utmaningar på ett invant sätt.

Vi är vana att driva allt från mindre uppdrag som hanteras på ett fåtal dagar till större installationsprojekt som ibland sträcker sig upp till ett par år där vi går igenom mycket stora fastighetsobjekt med flertalet tusen lägenheter. Där är vi unika inom vår bransch.

Men det viktigaste är inte storleken på entreprenaden utan att vi alltid lämnar efter oss mycket god kvalitet på installationerna till dig som kund.

Installationen i 7 enkla steg

1. ANALYS OCH KALKYL

Säljare och projektledare tar fram en teknisk analys och
ekonomisk kalkyl. Efter godkännande av offert från kunden upprättas ett projekt.

2. PROJEKTSTART

Efter kontraktskrivelse mellan dig och EcoGuard sker överlämning från säljare till en av våra projektledare.
Vi går igenom offerter, kalkyler och andra förutsättningar. Projektledaren läser in sig på alla delar i projektet och tar sedan kontakt med dig för att vid behov träffas för ett uppstartsmöte. På mötet beslutar vi om tidplaner, resurser och andra praktiska detaljer som är avgörande för en lyckad installation och väl genomfört projekt.

3. INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

Våra projektledare har nära dialog med dig under hela installationsfasen och tillsammans ser vi till så att våra montörer får tillträde till lägenheter och lokaler på ett smidigt sätt. Beroende på installationens omfattning genomförs funktionskontroller löpande under installationsfasen.

4. DATABAS

Om du är ny kund skapas en databas i Curves. Med hjälp av monteringsrapporter från installationen kan vi löpande registrera alla givare och mätare i databasen.

5. FUNKTIONSTEST

Vi genomför alltid en grundlig analys av mottagningsförhållanden och funktion för installerade anläggningar. När hela installationen och projektet är slutfört redovisar vi mottagningsresultat från alla givare och mätare till dig som kund.

6. DEBITERING

Om du valt att använda vår debiteringstjänst har
våra utvecklare i detta läge tagit fram filformat
som nu kan testköras med ditt ekonomisystem.

7. DOKUMENTATION OCH ÖVERLÄMNING

Vid alla våra installationer levererar vi en projektdokumentation/egenkontroll som beskriver din installation. EcoGuards projektledare knyter ihop eventuella lösa trådar och säkerställer att du som kund är nöjd.