Inomhusklimat

Förbättra ditt inomhusklimat och spara energi

Få en bättre boendekomfort utan att elda för kråkorna, minska energikostnader med temperaturmätning. EcoGuard hjälper dig att sänka medeltemperaturen och öka lönsamheten i din fastighet utan att ge avkall på komforten för de boende.

Fördelarna med EcoGuards temperaturmätning

 1. Bättre boendekomfort: Genom att finjustera temperaturen skapar du en jämnare inomhustemperatur och ökar komforten för dina boende.
 2. Energibesparing: Genom att effektivt justera temperaturen minskar du energianvändningen och sänker därmed dina kostnader.
 3. Effektiv ärendehantering: Med vår överskådliga visualisering i Curves kan du direkt lösa många frågor och problem, vilket förenklar arbetet för kundtjänst och bovärdar.

Förutom att driften effektiviseras får de boende en jämnare inomhustemperatur och bättre komfort.

Förbättra ditt inomhusklimat och spara energi
Fördelar med temperatur- och fuktmätning i varje lägenhet

Fördelar med temperatur- och fuktmätning i varje lägenhet:

 • Stöd för Inneklimat: Optimera inneklimatet för dina boende och skapa en behaglig miljö.
 • Injustering: Hitta optimala temperatur- och fuktvärden för att förbättra prestandan i värme- och ventilationssystemet.
 • Överskådlig visualisering: Curves erbjuder 3D-hus, kartor, tabeller och diagram via app och webb för tydlig översikt.

Fördelar med styrning på innetemperatur:

 • Automatisk justering av framledningstemperatur
 • Ökad energibesparing
 • Ökad boendekomfort
 • Minskad miljöpåverkan
Fördelar med styrning på innetemperatur

Hur går det till?

 1. Installation: Inomhustemperaturgivare monteras i varje lägenhet med stilren design som smälter in i hemmet.
 2. Datainsamling: Givarna skickar data till en insamlingsenhet i fastigheten och vidare till Curves-plattformen.
 3. Användaröversikt: Boende och fastighetsägare har enkel tillgång till aktuell temperatur och statistik.
 4. Styrning: Curves kan gruppera alla givarna till shuntgrupper och återkoppla den till DUC:en. Värdet används ofta genom att förskjuta styrkurvan. Det ger dig som fastighetsägare/förvaltare god kontroll över fastighetens temperatur och ett jämnare inomhusklimat.

Om du som ägare/förvaltare värmer upp fastigheten genom fjärrvärme kan temperaturgivarna integreras med styrsystemet, då styrs värmen av datan från givarna. På det sättet kan du som fastighetsägare/förvaltare få en god kontroll över din fastighets temperaturer och kan därmed justera efter önskat behov.

Underhållet av givarna är minimal då batterilivslängden är upp till 20 år. Genom vår mättjänst Curves kan du som fastighetsägare, förvaltare eller styrelse enkelt se den aktuella temperaturen men också gå tillbaka för att jämföra tidigare statistik och temperaturer under specifika perioder. Lägenhetsinnehavaren kan endast se den aktuella samt statistik för temperaturen i sin egen lägenhet/bostad.

Genom att kunna sänka temperaturen kan du som fastighetsägare/förvaltare minska dina energikostnader, minska miljöpåverkan men också höja värdet i fastigheten.

Boka ett möte med oss på EcoGuard

Som ledande inom temperaturmätning erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att optimera ditt inomhusklimat. Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa dig att nå bättre energieffektivisering och komfort i din fastighet.