Inomhusklimat

Få en bättre boendekomfort utan att elda för kråkorna, minska energikostnader med temperaturmätning. EcoGuard hjälper dig att sänka medeltemperaturen och öka lönsamheten i din fastighet utan att ge avkall på komforten för de boende.

Det finns många fördelar med temperaturmätning i varje lägenhet, dessutom med en överskådlig visualisering i Curves. Du får en effektivare ärendehantering då många frågor kan lösas direkt på telefon, det förenklar arbetet med injustering och styrning, och det blir lättare att identifiera brister i värme- och ventilationssystem. Förutom att driften effektiviseras får de boende en jämnare inomhustemperatur och bättre komfort.

Fördelar med temperatur- och fuktmätning i varje lägenhet:

  • Stöd för att skapa ett förbättrat inneklimat
  • Stöd vid injustering – hitta lägsta och högsta värde, avvikande temperatur- och fuktvärden
  • Överskådlig visualisering i Curves med 3D-hus, kartor, tabeller och diagram via app och webb
  • Minskad energianvändning
  • Effektivare ärendehantering för kundtjänst och bovärdar

Fördelar med styrning på innetemperatur:

  • Automatisk justering av framledningstemperatur
  • Ökad energibesparing
  • Ökad boendekomfort
  • Minskad miljöpåverkan

Hur går det till?

En inomhustemperaturgivare installeras i varje lägenhet i fastigheten, vanligtvis monteras denna i hallen. Den har en stilren design och integreras enkelt i hemmet. Temperaturgivaren har en inbyggd radiosändare som skickar ut data till en insamlingsenhet som installeras i fastigheten.
Underhållet av givarna är minimal då batterilivslängden är upp till 20 år. Genom vår mättjänst Curves kan du som fastighetsägare, förvaltare eller styrelse enkelt se den aktuella temperaturen men också gå tillbaka för att jämföra tidigare statistik och temperaturer under specifika perioder. Lägenhetsinnehavaren kan endast se den aktuella samt statistik för temperaturen i sin egen lägenhet/bostad.

Curves kan gruppera alla givarna i fastigheten och återkoppla den till styrsystemet. Värdet används ofta för att styra på innertemperaturen genom förskjutning av styrkurvan. Det ger dig som fastighetsägare/förvaltare god kontroll över fastighetens temperatur och ett jämnare inomhusklimat.

Om du som ägare/förvaltare värmer upp fastigheten genom fjärrvärme kan temperaturgivarna integreras med styrsystemet, då styrs värmen av datan från givarna. På det sättet kan du som fastighetsägare/förvaltare få en god kontroll över din fastighets temperaturer och kan därmed justera efter önskat behov.

Genom att kunna sänka temperaturen kan du som fastighetsägare/förvaltare minska dina energikostnader, minska miljöpåverkan men också höja värdet i fastigheten.

Boka ett möte med oss på EcoGuard så berättar vi mer. Vi är marknadsledande inom temperaturmätning.