Ecoguardian

Öka tryggheten i bostadsrättsföreningen

Vårt senaste tillskott i EcoGuards produktfamilj är produkter som ökar tryggheten hos boende och hyresgäster. Produkterna håller koll på statusen i din lägenhet.

Vi erbjuder nu Ecoguardian – Trygghet som service. Detta förutsätter att man har vår infrastruktur på plats, med våra AirRecievers tar vi in data från era mätare och notiser från samtliga sensorer.

Produkterna

Brandvarnare

Att brandvarnare sitter på plats och fungerar vet vi är en fråga om säkerhet och trygghet för både fastighetsägare, hyresgäster och naturligtvis även grannar. Det känns tryggt att veta att grannens brandvarnare sitter på plats och fungerar. Det har försäkringsbolag tagit fasta på som i vissa fall ger lägre premier när brandvarnare övervakas.

Vi hör också att flera av våra kunder utför kostsamma ronderingar vart eller vartannat år för att försäkra sig om att brandvarnarna sitter på plats.

EcoGuard har tagit fasta på dessa utmaningar och erbjuder en uppkopplad brandvarnare som ger full kontroll på att den sitter på plats och att den fungerar som den ska. Med Curves som plattform blir övervakningen enkel och smidig. Vi har en modell med 8 års batteritid och en med 10 års batteritid. Den långa batteritiden ger en låg livscykelkostnad. EcoGuard värnar om både din ekonomi och dina hyresgästers trygghet.

Brandvarnare
Läckagesensor

Läckagesensor

Att upptäcka läckage i tid sparar mycket pengar och tar bort tidsödande renoveringsarbete. Vid större skador som till exempel att ett rör springer läck meddelas du om detta och åtgärder kan vidtas så snart som möjligt innan omfattande skador uppstår. Sensorn placeras på platser där du vill vara säker på att inget läckage förekommer och gör sedan sitt jobb i det tysta. Den kan placeras under diskbänkar, i fördelarskåp eller andra platser där smygläckage är svåra att upptäcka. Med uppkoppling till Curves övervakas sensorerna dygnet runt.
I slutändan är det bra för både miljön och din ekonomi.

Magnetsensor

Din personliga övervakning för att veta om någon kommer in i din lägenhet och stjäl ifrån dig. Men sensorn kan även användas av bostadsrättsföreningen för allmänna utrymmen som cykelrum, tvättstugor eller förrådsutrymmen. Sensorn loggar datum och tidpunkt när dörren öppnats.
Tryggheten för föreningens medlemmar är att de vet att utrymmena beträds av behöriga personer. De som bor i fastigheten.
För ditt personliga bruk kan utrustningen ge dig sinnesro, du vet om det är en anhörig som kommit hem och när. Med hjälp av vår magnetsensor får du snabbt information som skickas till din mobil så fort någon kommer hem.

Magnetsensor

Tjänsten

Vårt system Curves är hjärtat i tjänsten. Vi har två abonnemangstjänster:

Curves 24/7 Larm

För boende i en BRF eller hyresgäster

Trygghetstjänsten Curves 24/7 Larm aktiveras i mobilappen Curves 24/7. Visar aktuell status för alla sensorer och larmar om något avvikande inträffar, som exempelvis om en övervakad dörr öppnas.
Utöver denna tjänst våra kunder som använder våra mätare erbjuder de boende att även se sin temperatur, luftfuktighet, elförbrukning och mer.

Curves-On-The-Go

För förvaltaren

Vår app Curves-On-The-Go erbjuder föreningen eller förvaltningsbolaget att kontrollera samtliga rökdetektorer i en fastighet, direkt ifrån appen.

Curves-On-The-Go
För mer information, kontakta vår säljare:

Andrew Kungsdahl
Epost: andrew.kungsdahl@ecoguard.se
Tel: 070-555 25 05