Den moderna fastighetsförvaltningen

EcoGuard har flera verktyg för dagens fastighetsförvaltare.
Med våra lösningar kan förvaltaren få kontroll över fastigheten . Som helhetsleverantör erbjuder vi allt från hårdvaran till färdiga analyser för dig som arbetar operationellt. Behöver du rapporterna med dig? Inga problem, med vår app har du tillgång till all relevant information gällande energiåtgången, inomhusklimatet i lägenheterna, luftfuktigheten i fastigheten ända ner till värme- och vattenåtgången. Behöver du mer specifika rapporter eller jämförelser, använder du vårt analyssystem, Curves eller Curves Energy. Systemet är anpassade för ditt behov oavsett roll i organisationen.

Förvaltaren har även möjlighet att få koll på fastighetens driftkostnader som är kopplade till de energislag du har i din fastighet.

Curves

Ett molnbaserat system för IMD, energiuppföljning och analys

Curves är den öppna, digitala plattformen för att enkelt digitalisera energidelen av fastighetsdriften i alla typer av bostads- och fastighetsbestånd.

Vårt utvecklingsteam tar ständigt fram nya tjänster som gör Curves oumbärligt för den dagliga driften, affärsutveckling och enkel administration.

Allt eftersom din organisations fastighetsdrift digitaliseras och IoT blivit en realitet, anpassar du enkelt Curves genom att lägga till eller ta bort tjänster. Så lite krångel och så mycket nytta som möjligt helt enkelt.

Curves appen

Curves On-The-Go

Vår app Curves-On-The-Go erbjuder föreningen eller förvaltningsbolaget att visualisera samtliga mätare och givare i fastigheten på lägenhetsnivå, direkt med hjälp av appen. Släck frågeställningar direkt ute på plats i fastigheten. ”Curves på fickan”.

Läs mer här

Curves
IMD
Inomhusklimat