Så fungerar Gemensam el – byt elmätare och spara pengar

Spara pengar varje år genom att byta ut elmätare och ta bort onödiga privata elabonnemang.

Gemensam el är en av de bästa investeringar som en bostadsrättsförening kan göra.

När man väljer bort privata elabonnemang till en gemensam för fastigheten och installerar egna elmätare till varje lägenhet, debiterar elbolagen endast för ett abonnemang för varje byggnad gemensamt via fastighetsabonnemangen. Elen fördelas genom egna mätare genom föreningens försorg.

Gamla elmätare ersätts med nya

Elnätsbolagets elmätare ersätts med EcoGuards moderna och pålitliga elmätare med automatisk avläsning. EcoGuards mätare kommunicerar via trådlös eller trådbunden teknik.

Elmätarna kommunicerar i fastigheten med en insamlingsenhet som är uppkopplad mot Internet. EcoGuard upprättar i sin tur en kommunikation med insamlingsenheten och hämtar kontinuerligt elmätarnas mätvärden. Mätvärdena lagras i EcoGuard öppna digitala plattform, Curves där de kvalitetssäkras (valideras). Varje kvartal eller månad förser EcoGuard bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltare med debiteringsunderlag så att de boende kan aviseras för sin faktiska elförbrukning.

Betalar för faktisk elförbrukning

De gamla elmätarna ersätts alltså av ett så kallat undermätningssystem från EcoGuard. De boende får fortfarande betala för sin faktiska elförbrukning men sparar pengar genom att de slipper ha egna elabonnemang. De nya elmätarna från EcoGuard har en lång teknisk livslängd och kan sedan enkelt bytas ut mot nya elmätare som kommunicerar i samma system.

Inför övergång till Gemensam el tar EcoGuard alltid fram en kalkyl som visar den besparingspotential som den aktuella brf:en har. De tekniska förutsättningarna, inklusive placering av elmätarna, utreds också. De nya elmätarna och hela mätsystemet har fem års funktionsgaranti.

För att införa Gemensam el krävs en stämma i brf:en där en enkel majoritet av de boende ställer sig bakom beslutet. EcoGuard deltar ofta på stämmorna och bistår brf:en styrelse, bland annat genom att svara på frågor från de boende.