Sänk kostnaderna med gemensam el och elmätarbyte

Se hur ni kan spara pengar med gemensam el

Ett smart sätt för bostadsrättsföreningar att spara pengar är genom att övergå till Gemensam el och uppgradera elmätarna. Genom att ta bort individuella elabonnemang kan föreningen dra nytta av betydande besparingar varje år.

Gemensam el är en av de bästa investeringar som en bostadsrättsförening kan göra.

När man väljer bort privata elabonnemang till en gemensam för fastigheten och installerar egna elmätare till varje lägenhet, debiterar elbolagen endast för ett abonnemang för varje byggnad gemensamt via fastighetsabonnemangen. Elen fördelas genom egna mätare genom föreningens försorg.

Fördelarna med Gemensam el för bostadsrättsföreningar

  1. Minskade kostnader: Genom att byta ut privata elabonnemang till en gemensam för hela fastigheten och installera moderna elmätare i varje lägenhet kan föreningen dra nytta av sammanlagda kostnadsbesparingar.
  2. Effektiv resursanvändning: Gemensam el är en smart investering som optimerar användningen av elresurserna inom fastigheten.
  3. Tydlig avläsning: EcoGuards pålitliga och avancerade elmätare med automatisk avläsning ger en klar och exakt översikt över elförbrukningen.
Gemensam-el i er BRF
EcoGuards Elmätarbyte - Effektiv och modern lösning

EcoGuards Elmätarbyte – Effektiv och modern lösning

Genom att ersätta gamla elmätare med EcoGuards moderna alternativ, ger vi bostadsrättsföreningar möjlighet att dra nytta av den senaste teknologin för mätning och datainsamling. Våra elmätare kommunicerar smidigt via trådlös eller trådbunden teknik.

Elmätarna kommunicerar i fastigheten med en insamlingsenhet som är uppkopplad mot Internet. EcoGuard upprättar i sin tur en kommunikation med insamlingsenheten och hämtar kontinuerligt elmätarnas mätvärden. Mätvärdena lagras i EcoGuard öppna digitala plattform, Curves där de kvalitetssäkras (valideras). Varje kvartal eller månad förser EcoGuard bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltare med debiteringsunderlag så att de boende kan aviseras för sin faktiska elförbrukning.

Betalar för faktisk elförbrukning

De gamla elmätarna ersätts av ett så kallat undermätningssystem från EcoGuard. De boende får fortfarande betala för sin faktiska elförbrukning men sparar pengar genom att de slipper ha egna elabonnemang. De nya elmätarna från EcoGuard har en lång teknisk livslängd och kan sedan enkelt bytas ut mot nya elmätare som kommunicerar i samma system.

Inför övergång till Gemensam el tar EcoGuard alltid fram en kalkyl som visar den besparingspotential som den aktuella brf:en har. De tekniska förutsättningarna, inklusive placering av elmätarna, utreds också. De nya elmätarna och hela mätsystemet har fem års funktionsgaranti.

För att övergå till Gemensam el krävs en enkel majoritet vid en föreningsstämma. EcoGuard är med er hela vägen, och vårt mål är att skapa en smidig och framgångsrik övergång som resulterar i varaktiga besparingar och förbättrad kostnadskontroll.

Betala för er faktiska elförbrukning