IMD – Individuell mätning och debitering är rättvist, hållbart och ekonomiskt

Se hur ni kan spara pengar med IMD

När du väljer EcoGuard som din partner för IMD-mätning ser vi till att förvandla din fastighet till en mer effektiv, rättvis och hållbar verksamhet. Med våra smarta lösningar för individuell mätning och debitering får du möjlighet att optimera energiförbrukningen och därmed sänka dina kostnader, samtidigt som du engagerar dina boende i att leva på ett sätt som främjar miljön. IMD-mätning är ett vinnande koncept för alla parter.

EcoGuard erbjuder skräddarsydda lösningar för Individuell Mätning och Debitering (IMD) av vatten- och elanvändning samt laddplatser för elbilar. IMD ger dig som fastighetsägare full kontroll över dina kostnader och resursanvändning. Genom att ge dina boende möjligheten att betala för sin egen förbrukning av resurser skapar du en rättvis och hållbar fastighetsdrift.

IMD - Individuell mätning och debitering
Fördelar med IMD - Individuell mätning och debitering

Fördelar med IMD:

  • Ekonomiskt fördelaktigt: Boende styr över sina kostnader, och du kan effektivisera fördelningen av utgifterna.
  • Rättvis resursfördelning: Varje individ betalar för sin faktiska förbrukning, vilket skapar en balanserad och rättvis kostnadsstruktur.
  • Miljömedvetenhet: Genom ökad medvetenhet minskar energianvändningen, vilket i sin tur leder till en positiv miljöpåverkan.
  • Gemensam el med IMD el för lägenheterna ger medlemmarna i bostadsrättsförening en stor fördel då man enbart betalar för ett elabonnemang per hus.

IMD för Lägenheter – En Smart Lösning

Gemensam el med IMD ger medlemmarna i bostadsrättsföreningar en konkret fördel. Varje bostadsinnehavare betalar enbart för ett gemensamt elabonnemang per hus, vilket skapar kostnadseffektivitet och enklare administration.

Hur går det till?

  1. Installation: En förbrukningsmätare installeras i varje lägenhet tillsammans med en kommunikationsenhet i fastigheten.
  2. Automatisk avläsning: Mätarna registrerar och kommunicerar förbrukningsvärden till insamlingsenheten.
  3. Datahantering: EcoGuard’s plattform Curves lagrar och kvalitetssäkrar data för statistik och debitering.
  4. Användaröversikt: Boende kan enkelt följa sin egen förbrukning via app eller webben, medan fastighetsägare och förvaltare har insikt i den totala förbrukningen.

IMD – En Hållbar Framtid för Fastigheter

Genom att installera IMD av vatten och/eller el kan du som ägare/förvaltare minska dina energikostnader genom att fördela kostnaderna på bostadsinnehavaren, minska miljöpåverkan och därmed även höja fastighetens värde.

EcoGuard – Din partner för IMD mätning

Vi på EcoGuard är experter inom IMD och mätteknik. Vi inte bara samlar in och analyserar data, vi guidar även dig som fastighetsägare att dra nytta av insikterna för att fatta informerade beslut. Vi har kunskapen och verktygen för insamling av information, men också kunskapen om hur man använder den för att bli en effektiv fastighetsägare.

Vi levererar helhetslösningar som fokuserar på mätteknik, installation och insamling av mätdata – byggstenarna för att digitalisera energieffektiviseringen av fastigheter. Med vårt koncentrerade erbjudande är det enkelt för våra kunder att förstå vad vi gör och vilken nytta de kan ha av vår kunskap, våra produkter och tjänster. Vårt helhetserbjudande innebär att vi levererar både trådlösa och trådbaserade lösningar med lika hög service- och kunskapsnivå.

Är du nyfiken på att veta mer om våra tjänster för individuell mätning och debitering? Hör av dig till oss så hjälper vi dig att ta fram en lösning som stämmer överens med dina behov och mål. Vår expertis inom IMD mätning är oöverträffad – vi har den rätta kompetensen för att hjälpa dig skapa en mer rättvis och lönsam elkostnadsfördelning. EcoGuard – din partner för individuell mätning och debitering!