IMD – Individuell mätning och debitering är rättvist, hållbart och ekonomiskt

Vi på EcoGuard har lösningarna för IMD (individuell mätning och debitering) – av vattenförbrukning, elanvändning samt laddsplatser för elbilar. Att ge boende möjlighet att betala för sin egen förbrukning av vatten och el är en självklar åtgärd för en fastighetsägare med långsiktiga hållbarhetsmål. Med individuell mätning och debitering får du som fastighetsägare kontroll på dina kostnader.

Fördelar med IMD:

  • Det är ekonomiskt, hyresgästen styr över sina egna kostnader
  • Det är rättvist, var och en betalar för sin förbrukning
  • Det är miljösmart eftersom det skapar en medvetenhet som ofta leder till minskad energianvändningen
  • Gemensam el med IMD el för lägenheterna ger medlemmarna i bostadsrättsförening en stor fördel då man enbart betalar för ett elabonnemang per hus.

Hur går det till?

En förbrukningsmätare (trådad eller trådlös) installeras i varje lägenhet samt en kommunikationsenhet (insamlingsenhet) i fastigheten. Mätarna registrerar kontinuerligt förbrukningen och kommunicerar dessa värden till insamlingsenheten. Värdena skickas vidare till Curves, där underlag för statistik och debitering sker. Mätarna har hög tillförlitlighet och mäter med yttersta noggrannhet.
Bostadsinnehavaren kan på ett enkelt och överskådligt sätt ta del av samt kontrollera sin egen förbrukning via vår app eller via webben. Ägare/förvaltare av fastigheten eller styrelsen kan även ta del av den totala förbrukningen av fastigheten.

Genom att installera IMD av vatten och/eller el kan du som ägare/förvaltare minska dina energikostnader genom att fördela kostnaderna på bostadsinnehavaren, minska miljöpåverkan och därmed även höja fastighetens värde.


Vi är en helhetsleverantör inom IMD och mätning
Att få fram bra mätdata är en sak. Att visa kunden hur datan ska användas, och vilka möjligheter det ger är en annan. Vi på EcoGuard kan båda. Vi har kunskapen och verktygen för insamling av information, men också kunskapen om hur man använder den för att bli en effektiv fastighetsägare.

Vi levererar helhetslösningar som fokuserar på mätteknik, installation och insamling av mätdata – byggstenarna för att digitalisera energieffektiviseringen av fastigheter. Med vårt koncentrerade erbjudande är det enkelt för våra kunder att förstå vad vi gör och vilken nytta de kan ha av vår kunskap, våra produkter och tjänster. Vårt helhetserbjudande innebär att vi levererar både trådlösa och trådbaserade lösningar med lika hög service- och kunskapsnivå.