Vad gör du med din mätdata?

Ett molnbaserat system för IMD, energiuppföljning och analys.

Curves är en avancerad och öppen digital plattform som omfattar allt från energiuppföljning till inomhusmiljö. Vårt molnbaserat IMD-system ger dig enkelt tillgång till kraftfulla analysverktyg och visualiseringsfunktioner för att optimera din fastighetsdrift.

Vårt utvecklingsteam tar ständigt fram nya tjänster som gör Curves oumbärligt för den dagliga driften, affärsutveckling och enkel administration.

Allt eftersom er organisations fastighetsdrift digitaliseras och IoT blivit en realitet, anpassar du enkelt Curves genom att lägga till eller ta bort tjänster. Så lite krångel och så mycket nytta som möjligt helt enkelt.

Curves analysprogram 3D-hus med temperaturer

CURVES, det enklaste sättet att digitalisera energidelen av din fastighetsdrift.

Laptop med Curves analysprogram 3D hus med temperaturer och fukttillskott

Energiuppföljning och analys är av yttersta vikt för att säkerställa en effektiv resursanvändning. Curves utgör ett molnbaserat IMD-system (Individuell Mätning och Debitering) som fungerar som det optimala verktyget för visualisering, där data samlas in från olika fastigheter, våningar och lägenheter. Med Curves får du en omfattande inblick i och full kontroll över energianvändningen och vattenkonsumtion i dina fastigheter. Curves samlar in alla mätvärden och presenterar dem på ett sätt som möjliggör jämförelser över tid mellan olika fastigheter, våningar och lägenheter. Dessutom har Curves stöd för import från en mängd olika protokoll och filformat.

Visualisering efter dina behov

  • Kartor – En översikt över dina fastigheter för att upptäcka energiöverskott och finjustera.
  • 3D-Hus – Snygg visualisering för att identifiera avvikelser i hus.
  • Grafer och diagram – Tydlig visualisering över faktiska temperaturer och förbrukningar i ditt fastighetsbestånd, ända ner på timnivå.
  • Curves Insight – Boendeinloggning för tydlig egen visualisering över temp, förbrukning och kostnader.
  • IMD- Individuell Mätning och Debitering – Avisera dina boendes vattenförbrukning, elenergi- och-/eller värmeenergi-användning direkt via debiteringsmodulen med kundanpassad exportfil, månadsvis eller kvartalsvis.
  • Automatisk övervakning – Låt systemet övervaka sig själv och larma utefter uppsatta gränsvärden, icke kritiska läckage och-/eller tappad mätdata.
  • Mätvärdesinsikt – Spara tid och pengar genom att analysera dina fastigheters energi- och vattenanvändning i realtid.

Anpassat för din organisation

Energi- och driftansvariga, bovärdar, ekonomi-, hållbarhetsansvarig, beslutsfattare och ledning har alla nytta av den information som går att få fram från Curves. Som administratör får du även en bra överblick över användarnas behörigheter och ser enkelt till att alla får tillgång till den information och de funktioner de behöver.

Kontakta oss gärna för att höra mer om Curves, vårt molnbaserade IMD-system , och hur du kan använda vår plattform för att minska din energianvändning, miljöpåverkan och öka lönsamheten.

Att koppla upp sina fastigheter och börja mäta är en sak. Den verkliga nyttan uppstår när du analyserar och agerar på mätdatan. Förutom att skapa marknadens mest innovativa hårdvara inom mätning utvecklar vi även Curves – en öppen digital plattform som visualiserar dina mätvärden och gör det enkelt att minska dina kostnader och öka boendekomforten.

Kart-vy Curves
Curves mobil-app

Curves appen

För förvaltaren och fastighetsägaren

Vår app Curves-On-The-Go erbjuder föreningen eller förvaltningsbolaget att visualisera samtliga mätare och givare i fastigheten på lägenhetsnivå, direkt med hjälp av appen. Släck frågeställningar direkt ute på plats i fastigheten. ”Curves på fickan”.

För boende i en BRF eller hyresgäster

Följ din egna förbrukning och användning på månadsbasis med kostnader, estimat och klimatavtryck direkt i Curves 24/7.

Mättjänstavtal

Vi tecknar alltid mättjänstavtal efter avslutat projekt för övervakning av funktionsstörningar och bakomliggande driftmiljö. Avtalet ger er licens med obegränsat antal behörigheter i Curves.

Curves är tillgänglig 24-timmar om dygnet, 365 dagar om året. Din mätdata lagras på redundanta, speglade, geografiskt separerade serverhallar i Sverige.

Ni kommer alltid att ha support, utan extra kostnad.
Tilläggstjänster för ökad funktionalitet i Curves kan avropas. T ex. IMD, integrationer, energiuppföljningmodul Curves Energy mm.

Mätjänstavtal