Vi digitaliserar fastighetsdriften i Sverige

För att kunna göra besparingar i sin fastighet behöver man veta, vilka energislag man vill följa upp, hur fastighetens förbrukning ser ut rent historiskt och just nu. EcoGuard erbjuder flera lösningar för fastighetsägare att få kontroll på sina fastigheter.

Att mäta är att veta

Utan korrekt och noggrann mätning, kommer du aldrig att kunna få den kontrollen du behöver på din fastighet för att nå eventuella besparings- eller miljömål du satt upp.
Med EcoGuards utrustning kan du följa upp: elförbrukning, värmenivåer- och vattenförbrukningen i lägenheter och lokaler och mycket mer.
Vår plattform för energianvändning, Curves den ger dig möjligheten att snabb få en bred översyn över ett större bestånd, en specifik fastighet eller titta ner på lägenhet eller lokalnivå och se deras värme- och eller fuktvärden .

Värme är kopplat till de boendes komfort, här berättar systemet om det är rätt temperaturer i lägenheterna. Kan vi sänka temperaturen i lägenheterna och därigenom spara på miljön och kostnader. Fukt kan orsaka skador i fastigheten, därför är det viktigt att ha en god insyn i hur fastigheten ”mår”, och det gör det möjligt för oss förhindra dyra renoveringar eller flytta ut boende från sina lägenheter.

Datainsamling

Datainsamling är ett av stegen du behöver för att ge dig möjligheten att fatta rätt beslut i tid.

Vi på EcoGuard är experter inom datainsamling av energiförbrukningsdata, det kan vara elförbrukning, vattenförbrukning, temperatur- och fuktmätning och mycket mer.
Vi erbjuder våra kunder olika lösningar baserat på fastighetens konstruktion, vissa fastigheter klarar trådlös kommunikation och kräver minimala insatser för implementation andra kräver trådad kommunikation och dessa kräver planering och projektering som oftast sker i samband med nyproduktion.

Utöver att vi tar in data från våra egna mätare som hälper vi även kunder att inhämta data från externa datakällor som:

  • Andra leverantörers hårdvara
  • Energibolag
  • Undermätare och DUC:ar