Projektledning

Efter kontraktet är signerat mellan dig som kund och EcoGuard sker överlämning från säljare till en av våra projektledare.

Då går projektavdelningen igenom offerterna, kalkylerna och ser över förutsättningarna. Projektledaren läser in sig på alla delar i projektet och tar sedan kontakt med dig för att vid behov träffas för ett uppstartsmöte. På mötet beslutar vi om tidplaner, resurser och andra praktiska detaljer som är avgörande för en lyckad installation och väl genomfört projekt.
Våra projektledare har nära dialog med dig under hela installationsfasen och tillsammans ser vi till så att våra montörer får tillträde till lägenheter och lokaler på ett smidigt sätt. Beroende på installationens omfattning genomförs funktionskontroller löpande under installationsfasen.