Det är viktigt att arbeta med energieffektivisering

Allt fler privata fastighetsbolag upptäcker värdet i våra produkter och tjänster. Genom att implementera energibesparande åtgärder kan de inte bara sänka sina driftkostnader, utan även förbättra kundnöjdheten. Genom digitalisering och uppkoppling av fastigheter ökar produktiviteten och fastighetens värde för dessa aktörer.

Vi hjälper privata fastighetsbolag

Vi är ledande i branschen som helhetsleverantör av mät- och datainsamling för fastigheter. Genom vårt stöd kan privata fastighetsägare optimera sina verksamheter och göra dem mer effektiva, vilket i sin tur ökar fastighetens värde. Genom våra lösningar kring Individuell Mätning och Debitering (IMD) kan vi hjälpa er fördela kostnaden för el och vattenkostnaderna rättvist mellan hyresgästerna, samtidigt som medvetenheten om deras förbrukning ökar.

Energiklassificering av byggnader

Att ändra energiklassificeringen på er fastighet kan vara väldigt lönsamt.  Det inte bara minskar uppvärmningskostnader, vattenförbrukning och miljöpåverkan, utan kan också höja fastighetens värde. Den kan även öka värdet på din fastighet, vilket kan ge er bättre förutsättningar vid dialoger kring finansiering hos er bank.

Curves

Vår digitala plattform, Curves, ger dig som fastighetsägare en översiktlig bild av energiförbrukningen, temperaturerna och luftfuktighetsnivåerna i lägenheterna. Plattformen ger dig och din driftsorganisation bra kontroll över din fastighet.

Läs mer här

Curves
IMD
Inomhusklimat