Det är viktigt att arbeta med energibesparande åtgärder

Fler och fler privata fastighetsbolag upptäcker våra produkter och tjänster, de ser vilken skillnad det kan göra för driftkostnader och kundnöjdhet. Digitalisering och uppkoppling av fastigheter förbättrar produktiviteten och höjer fastighetens värde hos dessa kunder.

Vi hjälper privata fastighetsbolag

Som det marknadsledande helhetsleverantören inom mätning och datainhämtnings lösningar för fastigheter, hjälper vi privata fastighetsägare att driftoptimera och effektivisera sina fastigheter, vilket ökar fastighetens värde. Genom våra lösningar kring IMD (Individuell Mätning och Debitering) kan vi hjälpa er fördela kostnaden för el och vattenkostnaderna rättvist mellan hyresgästerna och därigenom öka deras medvetenhet om sin förbrukning.

Energiklassning av byggnader

Att ändra energiklassning på din fastighet kan vara väldigt lukrativt, då den inte bara sparar på uppvärmningskostnader, vattenförbrukning och miljön. Den kan även öka värdet på din fastighet, vilket kan ge er bättre förutsättningar vid dialoger kring finansiering hos er bank.

Curves

Vår digitala plattform för analys av fastighetsdata gör det möjligt för dig som fastighetsägare en tydlig bild över energiförbrukningen, temperaturer och nivåer på luftfuktigheten i lägenheterna . Plattformen ger dig och din driftsorganisation bra kontroll över din fastighet.

Läs mer här

Curves
IMD

Inomhusklimat