För EcoGuard är kvalitet en viktig fråga och vi är stolta över att vi kvalitet- och miljöcertifierat vår verksamhet under 2020. Det är ett bevis på att vi tar kvalitetsfrågan på stort allvar vilket är positivt för våra kunder. Vi har samtidigt säkerställt att vi minimerar, och följer upp, vår påverkan på miljön. Till exempel har företagets bilpolicy setts över och stramats till vad gäller utsläpp av CO₂. Vidare har genomgång av hanteringen av restprodukter från kontor och efterlevnad av avfallsförordningen säkerställts.

Andreas Svensson, kvalitetschef på EcoGuard -”Det känns otroligt bra att vi nu är certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001. Certifieringen är en bekräftelse på att vårt arbete och stärker vår position som marknadsledande”. Vill du veta mer om detta kontakta gärna vår kvalitetschef Andreas Svensson på telefonnummer 019-25 21 00.