IMD ger bostadsrättsföreningar och fastighetsägare en möjlighet att spara pengar och minska sin miljöpåverkan. Boende får förståelse och kontroll samt möjlighet att betala för sin egen förbrukning av el, vatten och värmeenergi.

Vad är IMD EL?

Förkortningen IMD-El står för Individuell Mätning och Debitering El, och har som syfte att få ner elnäts- och elhandleskostnader samt att skapa medvetande bland boende om sin elanvändning.

När man inför IMD-El bygger man om fastighetens elservis/elserviser och monterar ner samtliga elmätare levererade av regionens elnätsägare. Dessa elmätare ersätts med nya och i samband med detta arbete säger EcoGuard upp samtliga privata elabonnemang och all el köps in gemensamt via föreningens/fastighetsägarens fastighetsabonnemang.

En kostnadsbesparing ligger alltså i att samtliga lägenheters individuella nät- och elhandelsleverantörsabonnemang försvinner! En annan kostnadsbesparing ligger i nätöverföringsavgiften oftast sjunker och att föreningen/fastighetsägaren blir en ”storkund” och kan på ett annat sätt förhandla elpriser.

IMD EL – hur går det till?

För att en bostadsrättsförening skall kunna införa IMD-El krävs ett JA på en föreningsstämma (enkel majoritet) Om du är fastighetsägare och har hyresgäster krävs en fullmakt från samtliga hyresgäster där man ger sitt samtycke till att övergå till IMD-EL.

Om en föreningsstämma säger JA och eller om man får in samtliga fullmakter påbörjas arbetet i fastigheten/fastigheterna. När installationen är färdig läser EcoGuard av elanvändningen en gång per timme och via EcoGuards webbportal Curves kan styrelse/fastighetsägare och boende läsa av sin individuella elanvädning. En gång i månaden eller kvartalet skickas en debiteringsfil till er eller till er ekonomiska förvaltare och kostnaderna kommer på nästa avisering.

Varför IMD-EL

  • Sänkta kostnader för elnät och elhandelsabonnemang.
  • Föreningen/fastighetsägaren kan förhandla fram ett bättre elpris.
  • Kostnadsbesparingen för en eventuell solcellsanläggning ökar då man kan dimensionera anläggningen ut efter både fastighets- och lägenhetsel.
  • Möjliggör fakturering av elanvändning från laddstolpar.
  • Styrelsen/fastighetsägare kan göra all elanvändning (både fastighetsel och lägenhetsel) grön genom att teckna ett elhandelsavtal med grön el.
  • Boende slipper förhandla om elhandelspriser.
  • Automatisk avläsning per timme via EcoGuard AB.
  • Debiteringsfil skickas engång i månaden eller en gång i kvartalet.
  • Boende får sin elkostnad på sin vanliga månadsavi.
  • Styrelse/Fastighetsägare och boende kan logga in och se sin individuella elanvändning.