Elmätare 1-fas Puls/wM-Bus

ES-3004-11

Beskrivning

ES-3004-11 är en 1-fas elenergimätare avsedd för DIN-montering. Mätaren har pulsutgång som är ansluten till en pulsräknare som skickar antalet pulser via wireless M-Bus. Mätaren
är 1 modul bred. Den anslutna pulsräknaren är utrustad med DIN-fäste och kan placeras på DIN-skena bredvid mätaren och tar ytterligare 1,5 moduler i bredd. Alternativt kan DIN-fästet
från pulsräknaren avlägsnas och den kan placeras utanför kapslingen. Mätarens display visar information om total förbrukning och momentan förbrukning i kWh. Det går även att med hjälp
av touch-knappar få information om ström och spänning. Mätaren är MID-godkänd.

Dokument

Titel

Till toppen