Air Receiver

AR-0002-1

Beskrivning

En insamlingsenhet konstruerad för att ta emot på 433MHz- och 868MHz-bandet vilket möjliggör kommunikation via både EcoGuard Wireless och Wireless M-Bus. Air Receiverns radiodel är utrustad med diversitetsmottagare vilket ger en mycket hög mottagarkänslighet. Enheten samlar in mätvärden från mätare, givare samt sensorer och informationen skickas vidare till Curves via mobilnätet. Installation utförs av EcoGuards personal eller samarbetspartner. Air Receiver är avsedd för montage med fast anslutning.

Dokument

Till toppen