CO₂-givare wM-Bus

En innovation för bättre inomhusklimat. En äkta CO₂-givare som mäter koldioxidhalt, temperatur och fukt – speciellt utvecklad för kommersiella lokaler. Infrarödteknik och två antenner för bästa räckvidd.

TCS-3001-16

Beskrivning

EcoGuards kombinerade givare med CO₂-, temperatur- och luftfuktighetsmätning ger trådlösa mätvärden i ett litet format med diskret design. Den inbyggda CO₂-givaren har en mycket hög precision med hjälp av en smart kalibreringsrutin som tillsammans med temperatur- och luftfuktighetsmätning ger tillförlitliga mätvärden för klimatkontroll under lång tid framöver. Perfekt för klimatkontroll i offentliga lokaler och styrning av exempelvis ventilation.

CO₂-givaren använder sig av diffusionsteknik för att kunna mäta den absoluta CO₂-nivån. Den intelligenta kalibreringsrutinen kalibrerar enheten vid uppstart och under hela livstiden med 20 dagars intervall. Kalibreringen utförs genom att givaren använder sig av en standardnivå på 400ppm CO₂ som är den nivå som ett tomt rum antar efter en tid. Givaren kalibrerar sig sedan mot detta värde. Detta kräver att rummet som givaren placeras i behöver vara tomt då och då för att givaren ska kunna kalibrera sig, som t.ex. skolsalar, konferensrum m.m. En inkörningstid från första uppstarten på 3-9 dagar krävs innan enheten ger tillförlitliga mätresultat.

Dokument

Till toppen