Elmätare 3-fas puls/EG Wireless DIN-skena

ES-1101-1-11

Beskrivning

ES-1101-1-11 är en 3-fas elenergimätare avsedd för DIN-montering. Mätaren har pulsutgång som är ansluten till en pulsräknare som skickar antalet pulser via EcoGuard Wireless. Mätaren är 3 moduler bred. Den anslutna pulsräknaren är utrustad med DIN-fäste och kan placeras på DIN-skena bredvid mätaren och tar ytterligare 2,5 moduler i bredd. Alternativt kan DIN-fästet från pulsräknaren avlägsnas och den kan placeras utanför kapslingen. Mätarens display visar information om total förbrukning och momentan förbrukning i kWh. Det går även att med hjälp av touch-knappar få information om ström, spänning på de separata faserna samt visuellt larm om felaktig fasföljd. Mätaren är MID-godkänd.

Dokument

Till toppen