MIVO Connect Premium

MIVO Connect är designad för att det ska vara enkelt att dela mätvärden till flera olika system samtidigt. I enhetens webbgränssnitt väljer du enkelt själv vilka system som ska få vilka värden. Värden skickas via standardiserade eller anpassade protokoll till det överliggande systemet. Nya integrationer och protokoll utvecklas kontinuerligt och följer med i enhetens uppdateringar.

Beskrivning

Smart IoT Gateway

MIVO Connect är en smart insamlingsenhet för att samla in data upp till 2000 st mätare i fastigheter. Enheten samlar in information via inbyggda eller externa gränssnitt typ M-Bus, M-Bus IP, Modbus RTU/TCP med flera.
Informationen kommuniceras till överliggande system eller lokala styrenheter (DUC) via standardiserade kommunikationsprotokoll. Den inbyggda lokala lagringen skyddar mot dataförlust vid problem med internet förbindelsen. Utöver detta har enheten ett webbgränssnitt som gör det enkelt att administrera och felsöka mätare och infrastruktur. Den inbyggda expansionsbussen gör att enheten kan utökas med nya fysiska gränssnitt vilket också gör enheten framtidssäker. Användargränssnittet för att sätta upp Modbusregister är intuitivt och enkelt att förstå.

Standardiserade kommunikationsprotokoll

Enheten samlar in information via inbyggda eller externa gränssnitt typ M-Bus, M-Bus IP, Modbus RTU/TCP med flera. Informationen kommuniceras till överliggande system eller lokala styrenheter (DUC) via standardiserade kommunikationsprotokoll.

Inbyggt webbgränssnitt

Den inbyggda lokala lagringen skyddar mot dataförlust vid problem med internetförbindelsen. Utöver detta har enheten inbyggd router-funktionalitet och MIVO Connect UI, – inbyggt webbgränssnitt gör det enkelt att administrera och felsöka mätare och infrastruktur.

Enkel och överskådlig hantering av mätare och sensorer

MIVO Connects inbyggda webbaserade mjukvara gör det enkelt att hantera alla fastighetens mätare och sensorer. Den intuitiva guiden hjälper dig att snabbt söka fram en mätare eller en lista av mätare. Du får en bra översikt för kontroll om en mätare fungerar och en ögonblicksbild av värden för en eller flera mätare.

Integration mot andra system

MIVO Connect är designad från grunden för att det ska vara enkelt att dela med sig av mätvärden till flera olika system samtidigt. I gränssnittet väljer du enkelt själv vilka system som ska få vilka värden. Värdena skickas via standardiserade eller anpassade protokoll till överliggande system. Nya integrationer och protokoll läggs till kontinuerligt och följer med i uppdateringar.

Exempel på standardprotokoll:

  • HTTP/HTTPS & JSON
  • FTP/FTPS
  • M-Bus över IP
  • Modbus TCP & RTU

Snabb och enkel mappning för Modbusexport

Guiden i MIVO Connect hjälper dig med mappning av mätare, antingen det är en eller flera mätare som skall mappas upp kommer guiden att hjälpa dig välja mätare, mätintervall, vilka värden som skall exporteras, samt vilken storhet som önskas på de värdena. Enheten kommer sedan att ge dig ett förslag och när du är klar kan du ladda ned en Excelfil innehållande alla taggar du valt att exportera. 100-tals mappningar tar nu bara några minuter att göra.

MB-0025-20
MB-0026-20
MB-0027-20
MB-0028-20
MB-0029-20
MB-0030-20
MB-0031-20

Dokument

Till toppen