Rörtemperaturgivare EcoGuard-WL

RT-1004-1
RT-1005-1

Beskrivning

Givaren för mätning av temperatur i rör- och ventilation, uppkopplad med EcoGuard Wireless. För att kunna optimera varje enskild installation, finns givaren med två olika längder på kabeln. Dessa längder är 0,4m och 2m. Givaren sänder mätvärden via trådlös kommunikation. Insamling sker kontinuerligt via EcoGuards Air Receiver (Centralenhet) och mätdatan skickas till Curves för visualisering. Skall givaren monteras i källare, rådgör med EcoGuard för bästa räckvidd. Installation kan utföras av EcoGuards personal eller samarbetspartner. Vill du göra det själv eller med andra underleverantörer är vi delaktiga i projektet medan det fysiska montaget utförs av din personal.

Dokument

Till toppen